Цена характеристики: обзор, цена, комплектация, характеристики, купить у официального дилера


0
Categories : Разное

Содержание

Ferrari Monza SP2 | характеристики и цена Ferrari Monza SP2 в России

Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в т.ч. с использованием средств автоматизации.

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных: Фамилия, имя, отчество, Год, месяц, дата рождения; Пол; Контактные телефоны; Контактный адрес; Контактный email; адрес; Сведения о профессиональной деятельности; Модель приобретенного; обслуживаемого автомобиля; Название дилерского центра, где приобретен / обслуживался / ремонтировался а/м; Дата выдачи автомобиля при покупке / из сервиса; Государственный номерной знак автомобиля; VIN –номер автомобиля; Пробег автомобиля; Перечень работ, проведенных с автомобилем; Перечень замененных деталей.

Согласие предоставляется в целях определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения сервисными центрами гарантийной политики; ведения истории обращения в сервисные центры; проведения маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей.

Предоставляя свои персональные данные, я даю согласие на направление мне рекламной информации и участие в маркетинговых опросах.

Согласие предоставляется:

 • АО «Авилон АГ», адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.43, корп.3

Я выражаю согласие на передачу моих персональных данных:

 • АО «АкитА», адрес: 109316, г. Москва, просп. Волгоградский, д. 43, корп. 3

Согласие действует 75 лет и может быть отозвано в любой момент на основании письменного заявления.

цена и технические характеристики грузовиков Хино Дутро

Проверенные временем дизельные двигатели HINO N04С известны благодаря своей выносливости и высокому максимальному крутящему моменту, доступному в широком диапазоне оборотов двигателя.

Использование современной системы питания (Common rail), турбокомпрессора с изменяемой геометрией, системы рециркуляции отработавших газов и активного сажевого фильтра DPR позволило обеспечить соответствие современным требованиям

экологической безопасности Евро-5, сохранив топливную экономичность и мощностные характеристики на высоком уровне.

Проверенные временем дизельные двигатели HINO N04С известны благодаря своей выносливости и высокому максимальному крутящему моменту, доступному в широком диапазоне оборотов двигателя. Использование современной системы питания (Common rail), турбокомпрессора с изменяемой геометрией, системы рециркуляции отработавших газов и активного сажевого фильтра DPR позволило обеспечить соответствие современным требованиям экологической безопасности Евро-5, сохранив топливную экономичность и мощностные характеристики на высоком уровне.
Двигатель
HINO N04C-WL
Экологический вклад
Евро 5
Тип
Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув, с промежуточным охлаждением
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин)
110(150) / 2 500
Максимальный крутящийся момент, Н*м (при об/мин)
420 / 1 400 — 2 500
Рабочий объем цилиндров, см3
4 009
Система питания
Common-rail (DENSO)
Система выпуска
Система рециркуляции отпработавших газов, каталистический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твердых частиц

7 Видове цени и техните характеристики / Обща култура | Thpanorama

на типове цени Те се позовават на различните стратегии, които се използват за определяне на стойността на даден продукт на пазара. В процеса на определяне на цените се разглежда широк спектър от фактори.

Трябва да се вземат предвид разходите за производство и дистрибуция, офертата на конкуренцията, стратегиите за позициониране и клиентите, до които искате да достигнете..

Не винаги най-подходящата е най-ниската цена. Счита се, че съществуват различни видове клиенти и че признаването им е от съществено значение за установяване на цените.

В случая с тези, които не са склонни да плащат за скъпи стоки, следва да се разгледат механизмите, необходими за намаляване на производствените разходи и предлагане на ниски цени..

Съществуват обаче и клиенти, за които е важно да плащат за продукт, който има диференциатор. В тези случаи като индикатор за качество могат да се приемат високи цени.

Добрата ценова стратегия е важна, защото ви позволява да определите точната точка, в която цената е най-удобна за компанията.

Това е видът цена, който максимизира печалбите при продажбата на продукти или услуги.

Видове цени

Това са някои от различните видове цени, които компаниите обикновено използват, за да максимизират ползите си:

1 — Премиум цена

Тази ценова стратегия включва стартирането на продукта с по-висока цена от конкуренцията за постигане на премиум позициониране.

В тези случаи е необходимо доброто или услугата, която се насърчава, да имат диференциращи характеристики, които оправдават допълнителните разходи.

Тези диференциращи характеристики могат да бъдат дадени от различни фактори. Едно от тях може да бъде с високо качество на продукта, но също така и с маркетинговата стратегия, опаковката и дори декорацията на заведенията..

Това може да бъде добра стратегия за онези компании, които навлизат на пазара с нова стока или услуга.

Директното въвеждане на стратегия за ценообразуване на Premium може да помогне за постигане на максимални приходи през първия жизнен цикъл на продукта.

2- Цени на проникване

Този вид цена обикновено се прилага, за да се улови клиентска база през първия жизнен етап на даден продукт.

Стратегията е да навлезе на пазара с по-ниска цена от конкурентите, за да привлече вниманието на потенциалните клиенти.

Това може да бъде стратегия, която дава добри резултати в дългосрочен план, но може да представлява загуби в първия жизнен цикъл на продукта.

Следователно е необходимо да се прилага внимателно поради неочаквана ситуация, която намалява още повече печалбата. Което може да изложи на риск целия бизнес.

Често тази стратегия се използва с цел повишаване на признаването на дадена марка.

Въпреки това, след като желаният пазарен дял е заловен, цените се покачват в съответствие с пазарните средни стойности.

3 — Цена на икономиката

Това е вид цена, която има за цел да привлече тези потребители, които фокусират вниманието си върху цените.

Тази стратегия цели да намали разходите, свързани с производството и маркетинга, за да предложи продукт с по-ниска цена.

В резултат на това тези продукти обикновено се позиционират в категорията стоки, които се консумират по текущ начин, а не като луксозна стока. Това може да бъде много удобно за някои компании, защото осигурява постоянен паричен поток.

От друга страна, тази ценова стратегия не е еднакво ефективна за всички компании.

В случая с големите компании е изключително полезно, но в случая с фирми при раждането често е опасно, защото поддържането на ниска цена може да намали печалбите до неустойчиви нива.

4- Цена «ским»

Цената «skim» или «doped» е стратегия, предназначена да максимизира ползите, които компанията получава при пускането на нови продукти и услуги.

Този метод включва поддържане на високи цени по време на встъпителната фаза. Впоследствие обаче компанията постепенно намалява цените, когато конкурентите се появяват на пазара.

Тази ценова стратегия се стреми компаниите да увеличат максимално ползите през първия жизнен цикъл на продукта.

По-късно благодарение на намаляването, тя позволява да се привлекат нови аудитории, които са по-фокусирани върху грижата за разходите.

От друга страна, едно от основните предимства на тази стратегия е, че позволява на компанията да възстанови първоначалните си разходи. Освен това той създава илюзията за качество и изключителност, когато продуктът се пуска за първи път на пазара.

5. Психологическа цена

Психологическата цена се отнася до техниките, които търговците използват, за да насърчават клиентите да реагират емоционално, а не логично или на практика.

Неговата цел е да увеличи търсенето чрез създаване на илюзия за по-голяма полза за потребителя.

Пример за тази стратегия е, когато поставите елемент на цена от 9.99 вместо 10.

Въпреки че разликата не е значителна, действието на тази тенденция се дължи на това, че потребителите обръщат повече внимание на първия номер, вместо на последния.

6- Цени на пакета

Този вид цена се основава на продажбата на няколко артикула в рамките на пакет, които се предлагат на потребителите на по-ниска цена, отколкото ако са закупени индивидуално..

Тази стратегия е ефективна за мобилизиране на продукти, които се продават по-дълго време. Въпреки това, той помага на клиентите да възприемат по-голяма полза, тъй като чувстват, че получават нещо безплатно.

Пакетните цени са по-ефективни за компаниите, които продават допълнителни продукти.

Например, един ресторант може да се възползва от тази стратегия, включително десерта във всяко ястие.

За да бъде тази техника функционална в случая на малките предприятия, е необходимо да се има предвид, че печалбите, които идват от по-високите позиции, трябва да компенсират загубите, генерирани от продукта с по-ниска стойност..

7- Географски цени

Тя се отнася до изменението на цените в зависимост от географското местоположение, където се предлагат продуктите.

Обикновено това е повлияно най-вече от промените във валутата като процесите на инфлация на всяка страна.

Това е вид цена, която обикновено се прилага в мултинационални компании. Пример за това са компаниите за тежки машини, които считат, за да определят цената си, разходите за транспорт в различните места, където предлагат своите продукти..

препратки
 1. Башин, Н. (2017). 11 различни вида цени и кога да ги използвате. Изтеглено от: marketing91.com.
 2. Chand, S. (S.F.). 8 Видове стратегии за ценообразуване, които обикновено се възприемат от фирмите. Изтеглено от: yourarticlelibrary.com.
 3. Икономическа дискусия. (S.F.). 4 Видове методи за ценообразуване — обяснени. Взето от: economicsdiscussion.net.
 4. Maquire, A. (S.F.). 6 различни стратегии за ценообразуване: кой е правилният за вашия бизнес? Изтеглено от: quickbooks.intuit.com.

Что такое цена — полный обзор понятия

Вы узнаете, что такое цена, каковы ее функции и виды, а также в чем разница между понятием «цена» и «стоимость»

Приветствуем вас, друзья! С вами постоянный автор бизнес-журнала «ХитёрБобёр» Эдуард Стембольский. Тема нашей сегодняшней статьи – цена продукта или услуги.

Материал позволит начинающим предпринимателям разобраться в вопросах ценообразования и понять, каким образом можно увеличить доход от действующего предприятия с помощью изменения ценовой политики своего бизнеса.

1. Что такое цена — основные понятия и определения

Для начала дадим экономическое определение нашему понятию.

Цена – это сумма денег, за которую продавец готов продать, а покупатель готов купить единицу товара.

Это наиболее простое определение, которое, однако, не отражает вопроса ценообразования.

В более широком смысле это форма определения ценности благ, возникающая в процессе их обмена.

В условиях рынка часто употребляется следующая формулировка: цена – это денежное выражение стоимости.

Это базовая экономическая категория, на которой держатся обменные отношения между производителями и потребителями. В повседневной жизни понятия цены и стоимости, как правило, равнозначны, но с точки зрения экономики эти два термина имеют разный смысл.

Ниже я объясню разницу между стоимостью и ценой, хотя в контексте статьи иногда буду употреблять оба этих термина как равнозначные.

Форма выражения ценности бывает не только денежной, но и натуральной. В понимании данной экономической категории решающее значение имеет момент обмена. Интенсивность обмена напрямую влияет на ценообразование.

В бизнесе цена выступает также важнейшим инструментом маркетинга. С ее помощью производители имеют возможность сравнивать популярность и качество различных групп продуктов. Грамотный подход к ценообразованию позволяет регулировать стабильный рост доходов компании.

2. Мировая история возникновения и развития цен

Первые определения понятию «цена» дал ещё Аристотель в IV веке до н.э. Он назвал ее категорией обмена, которая способствует обращению излишков производства.

Позже Фома Аквинский определил это понятие как способ возмещения производственных затрат.

Мнение историков

Историки полагают, что цена появилась после разложения первобытнообщинного строя, когда разделение труда привело к обмену и возникновению универсального денежного эквивалента, который помогал выразить относительную стоимость различных категорий товаров.

Поначалу стоимость устанавливалась стихийно и произвольно в процессе обмена продуктов совместного труда людей. Цена лишь отчасти определяла затраты на производство товаров частными землевладельцами, ремесленниками, рабами, крепостными крестьянами.

Сами рабовладельцы и феодалы получали продукты производства в натуральном виде как не имеющие определенной стоимости.

При капиталистическом строе данное понятие приобретает всеобщий характер. Товарами, имеющими свою цену, становятся практически все продукты труда.

Собственную стоимость приобретает и рабочая сила человека. Оценка затрат труда получает выражение в заработной плате. Сюда же стала относится земля и прочая недвижимость, объекты искусства.

Цена становится выражением производственных отношений. Возникает понятие прибавочной стоимости – неоплаченного труда рабочих. Денежное выражение прибавочной стоимости определяет прибыль владельца производства.

На стадии формирования капиталистического строя цена определялась исключительно затратами на производство, затем на нее стали воздействовать и другие факторы:

 • субъективная ценность товара;
 • потребительский спрос;
 • условия конкуренции;
 • государственное влияние.

Государственное регулирование цен – фактор, позволяющий частично сдерживать неограниченный рост доходов владельцев предприятий.

В общем смысле ценообразование имеет следующий подход, который предполагает несколько этапов:

 • постановка задач;
 • определение спроса;
 • оценка издержек;
 • анализ стоимостной политики и товаров конкурентов;
 • выбор методов ценообразования;
 • установка окончательной цены.

Сегодня цена далеко не всегда определяется затратами на производство: формированием выгодной рыночной стоимости занимаются специальные отделы предприятий и организаций.

3. Теория цен – сущность, структура, функции

Современная теория цен (price theory) определяет на макроэкономическом уровне, действуя на потребительский спрос и факторы производства товаров. Другими словами, данная дисциплина показывает, как цена продукта влияет на его реализацию.

Функции цены в рыночной экономике следующие:

 • учетная;
 • перераспределительная;
 • стимулирующая;
 • функция баланса спроса и предложения.

Любые виды цен подчиняются одной из функций. В современной экономике стоимость далеко не всегда определяется качеством продукта или услуги: потребителю самому приходится решать вопрос, стоит ли данный товар тех денег, которые за него просит производитель или распространитель.

Учетная функция позволяет сопоставлять несравнимые по потребительским характеристикам блага. Например, позволяет соотнести стоимость часа работы охранника мясоперерабатывающего предприятия и цену на килограмм мяса.

Лишь в выражении относительной ценности можно определить макроэкономические показатели конкретной фирмы.

Перераспределительная функция позволяет распределять созданный продукт между экономическими сферами, хозяйственными субъектами, дистрибьюторами, географическими регионами и разными группами населения.

Наглядный пример

Государство искусственно поддерживает уровень цен на легковые автомобили, алкоголь и табак на уровне, в несколько раз превышающем уровень производственных затрат.

Прибыли от продажи перечисленных товаров используются для удерживания относительно низкой стоимости на продукты первой необходимости (хлеб, молоко) или, скажем, лекарства для малоимущих слоёв общества.

Официальная цена, установленная государством, частично помогает регулировать перераспределение доходов населения.

Стимулирующая функция состоит в поощрении и сдерживании цен на различные сферы производства.

Например, для развития перспективных и полезных направлений экономики государство может снять все ограничения, сдерживающие рост дохода производителя.

Одновременно могут быть введены жесткие ограничения тарифов на затратные товары.

Баланс спроса и предложения предполагает регулирование определенного уровня цен. В условиях классических рыночных отношений цена играет роль стихийного регулятора производства.

В результате капитал из одной отрасли переходит в другую, избыточное производство товаров прекращается, высвобождаются ресурсы для изготовления дефицитных продуктов.

Государство и социальные институты стараются вести политику максимальной экономии общественного труда: функция балансирования реализуется не только посредством сдерживания роста стоимости, но и с помощью других рычагов воздействия – государственного финансирования, политики кредитования, повышения и снижения налогов.

4. Виды цен – ТОП-7 популярных видов

Современная классификация понятия подчиняется множеству экономических и социальных критериев. Так как цена касается и производства, и приобретения товаров, её показатели должны учитывать интересы производителей и покупателей.

На цены дополнительно влияют обстоятельства и условия сделки между продавцом и клиентом.

В экономической науке используется множество разновидностей цен, связанных с особенностями приобретаемых и продаваемых продуктов и условиями их реализации. Все виды определенным образом связаны между собой: изменения в уровне одного типа цен не бывают изолированными.

Рассмотрим наиболее влиятельные и показательные виды.

Вид 1. По характеру оборота

По характеру оборота цены разделяются на:

 • оптовые;
 • розничные.

Оптовая – та, по которой компании реализуют свою продукцию другим предприятиям, фирмам по сбыту и реализации товаров.

Оптовые партии – это крупные партии продукции. Международная торговля предполагает в основном оптовые сделки, которые имеют свои условия исполнения. Закупочные цены сельскохозяйственной продукции, которые устанавливают фермеры, также относятся к оптовым. В их состав обычно не входят акцизы и НДС.

Розничная – та, с которой имеет дело рядовой потребитель. Когда мы приходим в магазин, мы приобретаем товар именно по розничной цене. Существует несколько подвидов розничных цен, например, в магазинах, на предприятиях общепита, на услуги в сфере обслуживания.

Вид 2. В зависимости от государственного регулирования

В этой группе цены подразделяются на:

 • регулируемые;
 • свободные.

Суть ясна из названий: в первом случае государство контролирует цены, во втором – они устанавливаются производителем самостоятельно в соответствии с условиями спроса и предложения. Органы управления, регулирующие тарифы: правительство, президент, структуры федерального и местного самоуправления.

Регуляция не всегда жесткая – регулируемые цены подразделяются на рекомендуемые, пороговые, предельные.

Вид 3. По способу установления и фиксации

Твёрдые, подвижные и скользящие цены фиксируются в контрактах на сбыт продукции производителем. Они не меняются в период всего срока поставки продукции: в документе так и указывается: «цена не подлежит изменению».

Подвижная цена также предусматривается контрактом. Как правило, указывается процент, на который конечная стоимость может быть поднята или снижена. Подвижные цены обычно указываются на сырьевые и продовольственные товары, поставляемые по долгосрочным договорам.

Вид 4. По способу получения информации об уровне цены

В зависимости от способа получения сведений об уровне цен последние делятся на публикуемые и расчетные. Публикуемые сообщаются в каталогах, справочниках, прейскурантах.

Расчетные – это средние цены на продукты, определяемые по окончанию операционного дня. Они нужны для подсчета маржи – процента дохода компании, занимающейся реализацией или распространением товаров.

Вид 5. В зависимости от вида рынка

В соответствии с видами рынка цены подразделяются на:

 • цены товарных аукционов;
 • котировки на бирже;
 • цены, определяемые торгами.

На аукционах реализуются определенные группы товаров: такие мероприятия проводятся несколько раз в год и позволяют назначить максимально возможную цену на лот (товар). Она устанавливается в прямом соответствии между спросом и предложением. Аукционные стоимость обычно отличаются от рыночных.

На товарных биржах реализуют сельскохозяйственные товары, сырьё, цветные металлы, нефтепродукты, зерно. Биржевые показатели выступают своеобразным ориентиром для назначения дальнейших оптовых и розничных цен.

Вид 6. С учетом фактора времени

Фактор времени позволяет дифференцировать цены на:

 • сезонные – в зависимости от времени года;
 • ступенчатые – последовательно снижающиеся через заранее определенные сроки;
 • постоянные – с неограниченным сроком действия.

Вид 7. По условиям поставки и продажи

Классификация цен в соответствии с условиями поставки и продажи продукции широко применяется на внутренних, внешних рынках, в практике интернациональной торговли. На формирование данного вида влияют транспортные расходы и условия доставки.

В этой группе существуют следующие разновидности:

 • цена-нетто, назначаемая на месте продажи: фактически это есть сумма, уплаченная покупателем;
 • цена-брутто: определяется с учётом различных условий купли-продажи;
 • транспортные расходы (цена-франко) – стоимость перевозки груза поставщиком заказчику.

Франкирование часто предполагает единую стоимость перевозок для всех покупателей продукции предприятия, что делает оптовые поставки особенно выгодными для максимально удаленных от производства потребителей.

5. Цена и стоимость – в чём разница

Выше я упомянул, что цена – есть денежный эквивалент стоимости. На формирование цены влияют затраты на производство и реализацию товара плюс надбавка, необходимая для обеспечения стабильной работы предприятия.

Реальная стоимость (себестоимость) обычно ниже цены: именно за счет разницы производство становится рентабельным и приобретает прибыль. Нередко в зависимости от изменения условий труда кардинально меняется и конечная стоимость товара.

Пример

Развитие в последние десятилетия новых технологий производства товаров электронной промышленности привело к радикальному снижению себестоимости данных изделий и, как следствие, резкому падению цен на них.

На стоимость влияют материальные производственные затраты и расходы на заработную плату сотрудников предприятия. Таким образом ценообразование осуществляется с учетом всех затратных факторов. Сюда же плюсуется уровень предполагаемого дохода. Такой вариант называется методом полных затрат.

Более наглядно процесс ценообразования можно представить с помощью таблицы (суммы указаны в условных единицах).

Статья расходовСумма
1Сырьё (расходные материалы)10 000
2Рабочие затраты1 200
3Косвенные расходы4 000
4Общая сумма затрат15 200
5Ожидаемый профит3 000
6Ожидаемый доход от продаж18 200
7Производство в месяц (в единицах)1 200
8Цена единицы товара15, 2

Крупные современные предприятия применяют на практике несколько другой способ ценообразования – метод прямых затрат. Данный вариант предполагает деление всех издержек предприятия на постоянные и переменные. Прямые затраты плюс маржинальная прибыль (наценка) – это и есть цена продукта.

В завершение нашей темы предлагаю вам посмотреть короткое интересное видео по теме от известной школы обучения предпринимательству «Бизнес Молодость».

Технология «Ценовая вилка».

6. Заключение

Подведём итоги! Теперь вы знаете о ценах и ценообразовании несколько больше. Надеемся, что полученные знания вам будут полезны.

В процессе продажи товаров и услуг цена является одним из главных составляющих концепции маркетинга 4P.

Теория 4Р

 • Price (цена)
 • Place (место)
 • Product (продукт)
 • Promotion (продвижение)

В статье я также рассказал, чем отличается цена от стоимости и привел несколько наглядных примеров.

Гибко оперируя итоговой стоимостью, предприниматели могут существенно повысить прибыльность своего бизнеса и сформировать устойчивый спрос на товары и услуги.

Если вам понравилась статья, оставляйте свои комментарии и отзывы. Для нашей команды ХитёрБобёр.ru это очень важно.

Всего вам самого доброго!

Автор статьи: sites

это: определения, функции, особенности ценообразования

Определение цены

Цена — это та сумма денег, за которую продавец готов продать имеющийся у него товар, а покупатель, в свою очередь, готов его купить.

Это определение очень упрощено и его использование приемлемо лишь для тех людей, которые не занимаются экономикой.

Поэтому экономисты предпочитают следующее определение:

Цена — стоимость благ, которая проявляется в процессе обменивания.

На самом деле под словом «ценность» понимаются не только деньги. Это могут быть натуральные, процентные и какие-то другие выражения ценности, присущие для различных территорий.

Необходимо понять, что главный момент в понятии «цена» — обмен. От его масштабов и насыщенности будет зависеть и ценообразование. То есть, чем больше существует объектов для купли-продажи, тем больше будут масштабы ценообразования.

В экономике, которая контролируется государством, не будет такого же большого масштаба ценообразования, как у рыночной экономики.

Во многих экономических сферах существует следующее выражение: «Цена — денежное выражение стоимости». И это, конечно, справедливо. Ведь практически все современные рынки используют факторы стоимости и почти во всех операциях обмена используются именно денежные единицы.

Как бы там ни было, по поводу определения термина «цена» до сих пор ведутся споры. Именно поэтому популярность среди населения, не занятого в экономике, получил именно первый термин.

Цена и ее функции

Независимо от типа, цены выполняют четыре функции:

 • учетную;
 • перераспределительную;
 • стимулирующую;
 • балансирующую.

Учетная функция подразумевает под собой то, что стоимость позволяет сопоставить разнообразные блага, которые невозможно сравнить по характеристикам потребителя.

Функция перераспределения играет большую роль в жизни страны, так как именно она позволяет распределить созданный для общества продукт между экономическими, хозяйственными сферами и различными регионами страны. Это делается следующим образом: государственные органы поддерживают цены на автомобили, алкоголь, сигареты и т.д. больше, чем доход среднестатистического человека. Это делается для того, чтобы доходы, получаемые с этих областей, могли покрыть более низкие цены на продукты первой важности.

О важности стабильного ценообразования в денежно-кредитной политике можно прочитать в этой статье. А об особенностях формирования важнейшего аспекта финансовой системы — бюджета — подробно рассказано здесь.

Стимулирующая функция помимо поощрения сдерживает влияние цены на разнообразные производственные области. Например, если государство хочет, чтобы началось активное производство какого-то передового товара, то оно убирает ограничения цены на эту продукцию. Государственные органы также устанавливают ограничения в цене на компоненты, которые входят в состав этой продукции и являются очень дорогостоящими.

Суть балансирующей функции заключается в том, что баланс на рынке может быть достигнут при помощи установки конкретного уровня цен. Она является неким хаотичным управленцем производства в обществе. Результатом становится перенос капитала в разные отрасли, остановка производства продукции, которая изготавливается в избытке.

Типы цен и их формирование

В большинстве случаев цены делят на типы, которые зависят от размахов рыночного обслуживания.

Если говорить о национальной экономике, то тут фигурируют следующие виды цен:

 • оптовые;
 • розничные;
 • закупочные.

Также в одну группу с вышеперечисленными относят и цены на строительные товары и внешнеторговые.

Более подробно рассмотрим следующие типы цен:

 1. Тариф. По-другому их называют услугами. Особенностями товаров такого типа является то, что услуги не являются материальными. А это значит, что покупатель не имеет полного представления о качестве и надежности услуги. Для того чтобы приобрести услугу, человек ищет о ней информацию в различных источниках, а также смотрит на ее продавца. Именно поэтому компании, предоставляющие подобные услуги, так беспокоятся о своем престиже.
 2. Внешнеторговые. Эти цены играют роль в экспорте и импорте продукции. Здесь стоимость и качество продукции формируется путем анализа конкурентов на рынке мирового масштаба.
 3. Импортные. По этим ценам государство закупает товары и услуги за границей. Стоимость такой продукции устанавливает таможенная служба путем назначения таможенной пошлины. Важную роль здесь также играю косвенные налоги.
 4. Экспортные. По этим ценам государство продает продукцию отечественных производителей. Определяют эти цены путем выбора приемлемой цены для мирового рынка, в которую включается таможенная пошлина государства и перевод денег в иностранную валюту.

 

Похожие статьи


←Вернуться

The Conduit for Tender Price Determination

Enshassi, A., Al-Hallaq, K., & Mohamed, S. (2006). Причины банкротства подрядчиков в

развивающихся странах: на примере Палестины. Журнал строительства в развивающихся странах

, 11 (2), 1-14.

Эшофони, Ф. П. (2008). Факторы, влияющие на стоимость строительства в Нигерии. Неопубликованная магистерская диссертация

, Университет Лагоса, Нигерия.

Фливбьерг, Б., Холм, М.С., и Буль, С. (2002). Недооценка затрат на проекты общественных работ:

Ошибка или ложь? Журнал Американской ассоциации планирования, 68 (3), 279-295.

Fugar, F, D.K. и Агьяква, А. (2010). «Задержки в строительстве зданий в Гане»,

Австралийский журнал экономики строительства и строительства, Vol. 10 (1/2), стр. 103-116.

Агентство новостей Ганы, (2015) GH? 372,07 млн. Годового бюджета, потраченного на строительство дорог

http: // newsghana.com.gh/gh%C2% A2372-07m-годовой-бюджет-финансирование-сумма-израсходовано-

на дорогах /

Хафез, Н. (2001), «Препятствия и проблемы жилых проектов в Кувейте», MS Project ,

Департамент гражданского строительства, Кувейтский университет, Кувейт.

Канг Х. и Гарднер М. (1989). Цена продажи и время маркетинга на рынке жилой недвижимости

. Журнал исследований недвижимости, 4 (1), 21-35.

Кота, Дж. (2003). Обзор рынка и изучение характеристик успеха строительных компаний.

VTT Tiedotteita- Research, 2195, 11-26.

Laryea, S. (2010) Оценка проекта подрядчика Vs. Смета проекта консультанта в Гане. В:

Конференция по исследованию строительства, строительства и недвижимости Королевского института

дипломированных оценщиков, 2-3 сентября 2010 г., Университет Дофин, Париж

Левин, Э. Дж., И Прайс, Г. Б. (2007). Статистическое объяснение экстремальных ставок на рынке домов

. Городские исследования, 44 (12), 2339-2355.

Лопес, Дж. (2012). Строительство в экономике и его роль в социально-экономическом развитии. Новые

Перспективы строительства в развивающихся странах. Спон, Абингдон, 40–71.

Мохтар, К. (2000). Рыночное ценообразование в строительстве (докторская диссертация, Иллинойс

Технологический институт).

Нега, Ф., (2008), Причины и последствия перерасхода средств на строительство общественных зданий

проектов в Эфиопии: Магистерская диссертация: Университет Аддис-Абебы

Офори, Г., (2000), Проблемы строительной отрасли в развивающихся странах: уроки

различных стран. На 2-й Международной конференции по строительству в развивающихся странах

: вызовы, стоящие перед строительной отраслью в развивающихся странах,

Габороне, ноябрь (стр. 15-17).

Ong, S.E. (2006). Открытие цен на аукционах недвижимости: история неудачных попыток,

Journal of Real Estate Research, 28, 39-59

Овусу-Ману, Д., Афран, С. К., & Донкор-Хиаман, К. А. (2014). На пути к развитию торговли

Кредитная политика в строительной отрасли Ганы: анализ ограничений.

Журнал экономики и устойчивого развития, 5 (8), 166-180.

Прайс, Г. (2010). Соглашения о торгах и степень завышения цен на рынке домов.

Городские исследования.

Разафиндрамбинина Д. и Кван Т. (2013). Влияние андеррайтера и аудитора

Репутация на занижение цены IPO.Европейский журнал бизнеса и менеджмента, 5 (2),

199-212.

Рок, К. (1986). Почему цены на новые выпуски занижены. Журнал финансовой экономики, 15 (1), 187-

212.

9

Влияние проектных характеристик разделения затрат на использование медицинских услуг, рекомендованных лечащим врачом; эксперимент с дискретным выбором | BMC Health Services Research

Программы распределения затрат были введены во многих странах для повышения осведомленности застрахованных лиц о затратах при обращении за медицинской помощью.Однако эти программы также привели к несоблюдению режима здравоохранения, который врачи считают рекомендованным с медицинской точки зрения [1] [3]. Актуальный вопрос политики заключается в том, как разработать эти программы таким образом, чтобы использование рекомендованной помощи стимулировалось неодинаково для разных подгрупп. В качестве одного из первых исследований мы провели эксперимент с дискретным выбором (DCE), чтобы оценить, в какой степени конструктивные характеристики программ распределения затрат влияют на решение людей пользоваться услугами, рекомендованными их лечащим врачом.

DCE обнаружила пять основных выводов. Во-первых, предпочтения в отношении проектных характеристик (см. Таблицы 3, 4 и 5) показали, что менее сложные программы распределения затрат (т. Е. Доплаты по сравнению с совместным страхованием) улучшают соблюдение рекомендованной медицинской помощи при прочих равных условиях (при прочих равных). Такие программы предлагают четкую информацию о предоплате совместного несения затрат. Кроме того, респонденты предпочли последующее выставление счетов на оплату совместного несения расходов страховщиком здоровья (HI) прямым платежам по месту оказания медицинской помощи.Хотя последующее выставление счетов HI вызывает неопределенность в отношении момента, когда эти платежи должны быть оплачены физическими лицами, это позволяет им составить план платежей с их HI.

Во-вторых, моделирование программ совместного несения затрат, разработанных в соответствии с предпочтениями застрахованных лиц ( оптимально разработанная программа ), показало многообещающие результаты, поскольку наблюдался значительный положительный сдвиг среди респондентов, которые сообщили, что отказались от медицинской помощи из-за оплаты совместного несения затрат ( группа: по уходу за медицинской помощью ).В обновленной программе большая часть этой группы будет пользоваться рекомендованными услугами здравоохранения, от которых они ранее отказались (т. Е. Процент использования медицинских услуг увеличился с 0,0% до 72,9–79,8%). Для респондентов, которые сообщили, что они не отказались от медицинской помощи из-за совместной оплаты (группа: , пользующаяся услугами здравоохранения, ), наблюдался небольшой отрицательный сдвиг (т. Е. Уровень обращения за медицинской помощью снизился со 100,0% до 88,7–92,1%), хотя подавляющее большинство по-прежнему будет пользоваться рекомендованными услугами здравоохранения.Учитывая распределение характеристик респондентов по обеим группам (см. Таблицу 2), измененная программа, при прочих равных, приводит к более равномерному распределению этих характеристик (например, более низкая концентрация людей с плохим здоровьем или низким чистым доходом среди лиц, отказывающихся от здоровья. уход). В контексте пакетных платежей лица, определяющие политику, могут применить оптимально разработанную программу для стимулирования использования комплексного обслуживания и объединить это с платой за совместное страхование, чтобы препятствовать использованию дополнительных услуг или поставщиков вне сети (утечка пакета). ) [31].

В-третьих, разница в относительной важности атрибутов, обнаруженных между обеими группами (см. Таблицы 3, 4 и 5), соответствует разнице между спросом и ответом на текущую программу распределения затрат (франшизы, которые выставляются впоследствии HI). Франшизы (аналогичные совместному страхованию) создают неопределенность в сумме расходов, поскольку они зависят от фактических цен. С учетом наиболее важного признака ( тип платежей ) и предпочтения доплат, респонденты из группы , отказывающиеся от медицинской помощи , с меньшей вероятностью будут пользоваться услугами здравоохранения в рамках текущей программы (т.е. в целом коэффициенты имели отрицательные знаки, что означает, что совместное страхование отрицательно повлияло на решение воспользоваться услугами здравоохранения). Напротив, респонденты из группы , использующие медицинское обслуживание , считали атрибут момент оплаты наиболее важным и предпочитали последующее выставление счетов за оплату совместных расходов (т.е. все коэффициенты имели положительные знаки). Их предпочтения соответствуют действующей программе и объясняют, почему эти респонденты с большей вероятностью обращались за медицинской помощью.

В-четвертых, реакция на программы разделения затрат может быть еще более неоднородной в реальном мире, учитывая распределение характеристик респондентов между двумя группами (см. Таблицу 2) и положительную корреляцию между полезностью, полученной из атрибутов, и этими характеристиками. (показано в анализе чувствительности). Предполагаемые предпочтения соответствуют наблюдаемым реальным решениям и подтверждают результаты нашего исследования.

Наконец, предпочтения в обеих группах сместились с доплаты за лекарства и диагностические тесты на совместное страхование за специализированную помощь (см. Таблицы 3, 4 и 5).Анализ открытых вопросов (см. Дополнительный файл 4) показал, что многие респонденты не знали фактических цен на услуги здравоохранения и меньше всего знали о ценах на услуги специалистов. Исследования показали ограниченную осведомленность о ценах в других странах, где было приложено много усилий для повышения прозрачности цен [32, 33]. В Нидерландах были реализованы аналогичные инициативы, но наши результаты показывают, что информация о ценах не дошла до всех потенциальных пользователей. Наше исследование еще раз подчеркивает важность информации о ценах, поскольку она имеет решающее значение для улучшения соблюдения рекомендованного лечения в любой программе совместного несения затрат.В контексте пакетных платежей информация о ценах также важна для стимулирования использования комплексных услуг (внутрисетевые поставщики) через разделение затрат. Например, отдельные лица могут вносить дополнительную доплату, равную разнице в цене обслуживания, предоставляемого внутрисетевыми и внесетевыми поставщиками. Частным лицам необходима информация о ценах, чтобы принимать обоснованные решения об использовании услуг внесетевых поставщиков.

Соображения

Наше исследование показало, в какой степени проектные характеристики программ распределения затрат влияют на решение людей обращаться за помощью, рекомендованной лечащими врачами.Однако некоторые предположения в нашем исследовании могут не полностью выполняться в реальных условиях. Во-первых, предполагалось, что респонденты обладают базовыми навыками санитарной грамотности, то есть способны получать, обрабатывать и понимать медицинскую информацию и услуги, необходимые для принятия решений в отношении здоровья [11]. Национальные исследования в США показали, что у 14% опрошенных взрослых навыки медицинской грамотности ниже базовых, а у 12% этого населения — уровень владения [34]. В Нидерландах аналогичный уровень навыков санитарной грамотности наблюдается среди рабочей силы (11% ниже базового уровня; 17% профессиональный уровень) [35].Программа , оптимально разработанная для , улучшит соблюдение рекомендованной помощи среди лиц, отказавшихся от медицинской помощи из-за франшиз, но для достижения ее полного эффекта требуется больше вмешательств. Одно из возможных вмешательств — улучшить активацию пациента; заинтересованные люди ищут и используют информацию о здоровье из различных источников, что может компенсировать низкий уровень санитарной грамотности [11, 36].

Во-вторых, мы предположили, что направления к рекомендованным медицинским услугам основывались исключительно на состоянии здоровья людей и не учитывали возможный спрос, вызванный предложением, или моральный риск, вызванный предложением.Исследования показали, что провайдеры могут реагировать на платежные системы, хотя эксперты считают доказательства не совсем убедительными [37]. Ограниченное исследование, проведенное в Нидерландах, предполагает наличие определенного спроса, обусловленного предложением, как в стационарной помощи, так и в лечении терапевта, с различиями в объеме лечения, между наемными оплачиваемыми врачами и врачами, получающими компенсацию в зависимости от результатов, а также между подгруппами застрахованных лиц [38, 39] . Следовательно, степень, в которой ожидаемая и реальная реакция спроса отличается из-за этого предположения, остается неясной.

В-третьих, мы предположили, что использование медицинских услуг всегда будет иметь одинаковые медицинские преимущества и что отказ от них всегда будет иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Оба предположения вряд ли верны в реальной ситуации.

В-четвертых, учитывая цель нашего исследования, мы сосредоточились исключительно на программах разделения затрат (т. Е. Характеристиках дизайна) и явно не включали другие соответствующие аспекты данных услуг здравоохранения (например, качество медицинской помощи) в качестве атрибутов. В соответствии с методологией DCE мы использовали допущение ceteris paribus в наборах выбора, прося респондентов выбрать свой предпочтительный вариант в каждом наборе вариантов, сохраняя при этом все остальные релевантные факторы постоянными.Это предположение, вероятно, будет верным, даже если респонденты неявно коррелировали расходы с качеством и доступом, потому что уровни расходов мало различались в наших наборах выбора. Систематический обзор, посвященный исследованиям DCE, пришел к выводу, что в предпочтениях пациентов атрибуты результата лечения рака (например, побочные эффекты) считаются наиболее важными атрибутами относительно процесса (например, участие в принятии клинических решений) и затрат (т.е. -карманные расходы) атрибуты. Следовательно, мы ожидаем, что, если бы уровни качества были включены в качестве атрибутов в нашу DCE, застрахованные лица были бы готовы платить более высокие совместные платежи за медицинские услуги высокого качества, т.е.е. относительная важность оплаты совместного несения расходов снижается [40].

Последний, хотя и относительно низкий в Нидерландах по сравнению с США, выплаты из кармана как доля валового внутреннего продукта увеличились за последнее десятилетие (с 2006 по 2015 год, 0,8–1,3% NL; 2,0 США). –1,9%). В США доля взрослых (в возрасте 19–64 лет), которые сообщили, что не пользуются услугами здравоохранения из-за затрат, упала до 36% в 2014 году после последовательного роста (с 2003 по 2012 год, 37–43%) [41]. Снова ниже, чем в США, доля голландских граждан, сообщивших, что отказались от медицинской помощи из-за затрат, все еще растет (5% в 2007 году; 8% в 2016 году) [42].С учетом этих тенденций ожидается, что реакция спроса, наблюдаемая в голландской системе здравоохранения, будет сопоставима с ответной реакцией, наблюдаемой в других системах здравоохранения.

Ограничения

Следует учитывать несколько ограничений исследования. Во-первых, наше исследуемое население, возможно, не было репрезентативным для голландского населения (например, пожилые люди с более высоким уровнем образования). Как показано в нашем анализе IPW, результаты не могут быть обобщены на всю популяцию с точки зрения абсолютных величин эффекта. Однако наблюдаемое направление коэффициентов на основе взвешенной репрезентативной выборки осталось неизменным.Это указывает на то, что наши результаты можно обобщить на все население с точки зрения наблюдаемого механизма (т.е. менее сложные программы улучшают соблюдение режима лечения, рекомендованного лечащим врачом, во всех системах здравоохранения). Аналогичным образом, мы ожидаем, что абсолютная величина эффекта будет зависеть от системы здравоохранения (т. Е. Наблюдаемая величина механизма будет отличаться в зависимости от системы здравоохранения), однако мы ожидаем, что основной механизм будет универсальным для всех систем здравоохранения как направление реакции спроса на затраты — совместное использование считается универсальным (т.е. более высокое разделение затрат снижает потребность в уходе). Более того, хотя наши респонденты не являются репрезентативными для всего населения, они часто пользуются медицинской помощью и, следовательно, с большей вероятностью столкнутся с оплатой совместного несения расходов. Эта особенность повышает внутреннюю достоверность наших выводов, поскольку наблюдаемая реакция на разделение затрат может больше напоминать реальное поведение людей в реальных условиях.

Во-вторых, рандомизация в инструменте опроса была невозможна. Вместо этого респонденты были распределены по разным блокам анкеты в зависимости от регионов.Хотя между блоками были обнаружены некоторые различия в характеристиках и предпочтениях респондентов, эти различия не повлияли на наши общие выводы.

Характеристики предельной цены локальной неопределенности для коррелированных неопределенностей переменной возобновляемой генерации и спроса

Основные моменты

Стохастическая рыночная модель без сценариев управляет генерацией с учетом неопределенности.

Предельная цена неопределенности местоположения оценивает неопределенность переменной генерации и нагрузки.

Взаимосвязь переменной генерации и нагрузки моделируется в экономической диспетчеризации и ценообразовании.

Анализируются адекватность выручки и рыночное равновесие.

Возмещение затрат на производство поддерживается с учетом неопределенности.

Реферат

В связи с быстрым увеличением количества переменных возобновляемых источников энергии в энергосистемах, как управлять и оценивать неопределенность выработки энергии из возобновляемых источников становится неотложной проблемой.Текущие рыночные модели с учетом неопределенностей в основном основаны на наборе вероятностных сценариев спроса и выработки энергии из возобновляемых источников энергии. Это соображение делает рыночные конструкции уязвимыми перед тремя серьезными проблемами при реализации на практике. Во-первых, точное распределение вероятности возобновляемой генерации трудно получить в режиме реального времени. Во-вторых, сложно своевременно очистить рынок с помощью множества сценариев, гарантирующих точность. В-третьих, для некоторых сценариев возмещение затрат на генерацию не может быть гарантировано.Чтобы преодолеть эти проблемы, в данной статье предлагается модель предельной цены на местную неопределенность для определения цены на неопределенность, явно основанную на бессценарной стохастической модели рыночного клиринга. Вместо использования набора вероятностных сценариев неопределенность возобновляемых источников энергии и нагрузок моделируется с помощью устойчивых с точки зрения распределения случайных ограничений. Корреляцию неопределенностей можно эндогенно смоделировать как при расчете рыночных цен, так и при формировании предельной цены на неопределенность местоположения. Кроме того, в этой статье доказывается, что возмещение затрат на производство электроэнергии, достаточность доходов и частичное рыночное равновесие могут быть достигнуты с использованием модели предельных цен на основе неопределенности местоположения.Численные результаты моделирования как малых, так и крупных систем подтверждают, что окупаемость затрат на производство энергии сохраняется независимо от того, участвует ли поколение в смягчении неопределенности или нет. Излишек перегрузки при передаче также соответствующим образом распределяется между нагрузками, возобновляемыми источниками энергии и владельцами финансовых прав на передачу.

Ключевые слова

Предельная цена для региона

Неопределенность ценообразования

Возмещение затрат

Достаточность выручки

Рыночное равновесие

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Полный текст

Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Недорогие виртуальные приборы для измерения характеристик фотоэлектрических панелей с использованием Excel и Arduino по сравнению с традиционными приборами | Возобновляемые источники энергии: ветер, вода и солнечная энергия

Предлагаемый метод виртуального измерения в реальном времени реализован с использованием макроса Excel для сбора данных PLX-DAQ, при котором данные могут быть получены непосредственно в реальном времени в Microsoft Excel (PLX-DAQ 2017). Макрос PLX-DAQ Excel может получать до 26 каналов данных с микроконтроллера (PLX-DAQ 2017).Структура оборудования, используемого в виртуальной измерительной системе, показана на рис. 4.

Рис. 4

Схема измерительной системы выходных характеристик фотоэлектрической панели

Ток и напряжение фотоэлектрической панели получают с помощью датчиков тока и напряжения. Затем выходной сигнал двух датчиков передается на микроконтроллер платы Arduino UNO. Макрос PLX-DAQ Excel обеспечивает связь между микроконтроллером и электронной таблицей Excel с помощью шины UART. В процессе сбора полученные данные сохраняются и отображаются в режиме реального времени в электронной таблице Excel.Как и любая встраиваемая система, предлагаемая виртуальная измерительная система реального времени разделена на две части: аппаратную и программную.

Аппаратное обеспечение

Для получения характеристик фотоэлектрической панели требуются различные компоненты, такие как плата сбора данных, датчик тока и датчик напряжения.

Arduino UNO: плата сбора данных

В данной работе используется встроенная плата Arduino UNO, в которую встроен микроконтроллер ATMega328. Это недорогая доска (Motahhir et al.2017). Плата Arduino UNO, изображенная на рис. 5, может питаться от источника постоянного тока или через USB-соединение с компьютером. Эта плата имеет 14 цифровых входов / выходов и 6 аналоговых входов, и она может быть запрограммирована с помощью программного обеспечения Arduino IDE (Arduino-Software 2018).

Рис. 5 Рис. 6

F031-06 Модуль датчика напряжения

Датчик напряжения

Напряжение PV измеряется модулем датчика напряжения. Этот модуль может снизить входное напряжение до 5 раз по сравнению с исходным напряжением и используется для уменьшения выходного напряжения фотоэлектрической системы ( В, ), которое находится в диапазоне от 0 до 22.7 В до другого напряжения (\ (V _ {\ text {d}} \)) от 0 до 5 В, которое будет измеряться Arduino, поскольку аналоговый вход Arduino ограничен 5 В. На рисунке 6 показан выбранный датчик напряжения. В таблице 2 представлены его характеристики, а в таблице 3 представлены его разъемы с платой Arduino (Voltage Sensor Module 2018). По словам производителя, это, по сути, делитель напряжения с двумя последовательными резисторами, как показано на рис. 7 (Voltage Sensor Module 2018).

Таблица 2 Технические характеристики модуля датчика напряжения F031-06 Таблица 3 Разъемы модуля датчика напряжения F031-06 Рис.7

Датчик напряжения подключается параллельно нагрузке, как показано на рис. 10; затем выходной сигнал этого датчика передается на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера Arduino. АЦП предоставляет цифровое значение (\ (V _ {{{\ text {out}} 1}} \)), которое варьируется от 0 до 1023, поскольку последнее кодируется в 10 битах. Следовательно, разрешение аналогового напряжения модуля датчика напряжения составляет 0,00489 В (5 В / 1023), а минимальное входное напряжение, обнаруживаемое этим модулем, составляет 0,02445 В (0.00489 В × 5). Поскольку диапазон напряжения модуля датчика составляет [0,25 В], коэффициент напряжения делителя, как показано в формуле. (2) равно 0,2. Таким образом, реальное выходное напряжение фотоэлектрической панели можно получить по уравнению, представленному в (3).

$$ V _ {\ text {d}} = \ frac {{R_ {2}}} {{\ left ({R_ {1} + R_ {2}} \ right)}} \ times V $$

(2)

$$ V = \ frac {{\ left ({R_ {1} + R_ {2}} \ right)}} {{R_ {1}}} \ times V _ {{{\ text {out}} 1} } \ times \ frac {5} {1023} $$

(3)

Датчик тока

Датчик тока (INA169) используется для измерения изображения тока фотоэлектрической панели (INA169 Datasheet 2017).На рисунке 8 показан выбранный датчик тока, в таблице 4 представлены его характеристики, а в таблице 5 представлены его разъемы с платой Arduino.

Рис.8

Модуль датчика тока INA169

Таблица 4 Технические характеристики модуля датчика тока INA169 Таблица 5 Разъемы модуля датчика тока INA169

Схема датчика тока INA169 показана на рис. 9. INA169 представляет собой «однополярный токовый шунтирующий монитор высокого напряжения», что означает, что он измеряет падение напряжения на шунтирующем резисторе (\ (R _ {\ text {s}) } \)), который находится на стороне положительной мощности (INA169 Datasheet 2017).Операционный усилитель внутри модуля INA169 выдает напряжение на основе разницы между измеренными напряжениями \ (V _ {{{\ text {IN}} +}} \) и \ (V _ {{{\ text {IN}} -} } \). Затем выходное напряжение усилителя преобразуется в ток внутренним транзистором, и этот ток преобразуется обратно в напряжение (\ (V _ {\ text {o}} \)), когда он проходит через нагрузочный резистор (\ (R _ {\ text {L}} \)) на землю. Обратите внимание, что диапазон \ (V _ {\ text {o}} \) зависит от напряжения, подаваемого VCC (5 В в нашем случае).Следовательно, согласно рис. 9, измеренный ток получается по следующему уравнению (INA169 Datasheet 2017):

$$ I _ {\ text {S}} = \ frac {{V _ {\ text {o}} \ раз 1000}} {{R _ {\ text {s}} \ times R _ {\ text {L}}}} $$

(4)

где \ (V _ {\ text {o}} \) — напряжение на выходе INA169; \ (R _ {\ text {s}} \) — значение шунтирующего резистора, по умолчанию 0,1 Ом; и \ (R _ {\ text {L}} \) — значение выходного резистора, по умолчанию оно равно 10 кОм.

Рис.9

Цепь датчика тока INA169 (Технический паспорт INA169 2017)

Однако усилитель измеряет напряжение на шунтирующем резисторе 0,1 Ом, 1% / 2 Вт (\ (R _ {\ text {s}} \)). Поскольку максимальная входная разность усилителя составляет 500 мВ, это означает, что INA169 может измерять до 5 А непрерывно. Выход представляет собой ток, который проходит через встроенный резистор 10 кОм (\ (R _ {\ text {L}} \)), так что выходное напряжение составляет 1 В на ток. Выходное напряжение \ (V _ {\ text {o}} \) INA169 — это входное напряжение аналогового вывода Arduino; затем этот ввод передается в АЦП микроконтроллера, который выдает цифровое значение (\ (V _ {{{\ text {out}} 2}} \)), которое варьируется от 0 до 1023.В результате изображение выходного тока фотоэлектрической панели можно получить по уравнению, представленному в (5). Поскольку АЦП микроконтроллера закодирован в 10 битах, разрешение считывания тока составляет 0,00489 А. Модуль датчика тока подключается последовательно между положительной стороной фотоэлектрической панели и стороной нагрузки, как показано на рис.10.

Рис.10

Схематический вид аппаратных компонентов, подключенных к Arduino UNO

$$ I = \ frac {{V _ {{{\ text {out}} 2}} \ times 5}} {1023} $$

(5)

Программное обеспечение

В программной части мы представляем код Arduino и все запрошенное программное обеспечение (PLX-DAQ Excel Macro и Arduino IDE) для проектирования системы виртуальных измерительных приборов в реальном времени и руководство для достижения этой цели.Обратите внимание, что Arduino IDE и PLX-DAQ Excel Macro имеют открытый исходный код.

Arduino IDE

Программное обеспечение Arduino IDE позволяет писать, изменять программу и преобразовывать ее в серию инструкций, понятных для микроконтроллера платы Arduino. IDE может работать в Windows, Linux или Mac (Arduino-Software 2018). Используемая в этой работе плата Arduino запрограммирована IDE, которая служит редактором кода и компилятором и может передавать программный код в микроконтроллер через USB-кабель.Для этого вам нужно будет выполнить следующие шаги:

 • Возьмите плату Arduino и USB-кабель.

 • Загрузите программное обеспечение Arduino IDE отсюда (Arduino-Software 2018) (версия: ARDUINO 1.8.5 для Windows) и установите его.

 • Запустите приложение Arduino IDE.

 • Запишите код программы в поле кода, как показано на рис. 11.

  Рис. 11
 • Выберите тип используемой платы (Arduino UNO).

 • Подключите плату.

 • Выберите используемый последовательный порт.

 • Проверьте и загрузите программу в микроконтроллер Arduino.

PLX-DAQ

Макрос PLX-DAQ Excel использовался для сбора данных из микроконтроллера Arduino в электронную таблицу Excel. Нам нужно только скачать его отсюда (PLX-DAQ 2017). После установки на ПК будет автоматически создана папка с именем «PLX-DAQ», в которой находится ярлык с именем «PLX-DAQ Spreadsheet».Затем, как показано на рис. 12, чтобы установить связь между платой и Excel, нам просто нужно открыть электронную таблицу и определить параметры подключения (скорость передачи и порт) в окне PLX-DAQ.

Рис. 12

Окно электронной таблицы PLX-DAQ

Программный код Arduino

Плата Arduino UNO предлагает простой способ связи с компьютером или другими микроконтроллерами. Микроконтроллер ATMega328 платы Arduino UNO обеспечивает последовательную связь UART TTL (5 В) (Hemza et al.2015). Затем интегральная схема ATmega8U2 на плате подключает эту последовательную связь от последовательного порта Arduino UNO к USB-порту компьютера, который отображается как виртуальный COM-порт в окне PLX-DAQ. Программный код, встроенный в плату Arduino UNO, который позволяет получать измеренные данные фотоэлектрической панели с датчиков и отправлять их в таблицу PLX-DAQ, представлен следующим образом:

Ключевые характеристики организации, свободной от ценообразования

Когда дело доходит до создания организации с плавным ценообразованием, розничные торговцы должны сначала заложить правильные основы с помощью стратегии, людей, процессов и технологий.

Представьте себе сценарий, в котором вам нужно перебросить группу людей в отдаленное место. Они, вероятно, могли бы пройти туда пешком, но это было бы неэффективно, поэтому для этого вам нужны технологии. Предположим, что технология покрыта и у вас есть машина. То, что у вас есть машина, не означает, что вы добьетесь успеха. Может быть, он ручной, а ты умеешь водить только автомат. Может, кончился бензин. Возможно, он не был зарегистрирован должным образом или не подходит для данной поездки. Возможно, там не хватает мест или в Миннесоте январь, и ваша мощная машина бесполезна в снегу.

Если предположить, что ни одна из этих проблем не является проблемой, сможете ли вы привлечь всех нужных людей на борт? Есть ли у вас правильный процесс доставки их на борт — если вам нужно установить детское сиденье, знаете ли вы, как это сделать правильно? Сможете ли вы эффективно, удобно, безопасно и быстро доставить всех в машину, чтобы вовремя добраться до вашего местоположения? Если предположить, что вы все сделали правильно, уверены ли вы, что ездить туда лучше, чем на общественном транспорте? Возможно, вы останавливались слишком много раз по пути, потому что не было согласовано, когда делать перерывы или останавливаться на бензин или еду.Возможно, вы приняли «автомобильную» технологию, но забыли внедрить «навигационную» технологию и в итоге все время сидели на стройке. В конце концов, даже простая поездка может обернуться катастрофой, если у вас плохой водитель, неправильная технология и неправильные процессы. И не забывайте о стратегии — может быть, правильной стратегией было летать, и никто вообще не думал нестандартно.

Для большинства читателей этого блога описанное выше не окажется слишком сложной задачей — большинство взрослых свободно водят или хорошо владеют транспортными средствами и овладели искусством перемещения себя и других из одного места в другое.Однако освоение вышеперечисленного происходило не в одночасье, а происходило поэтапно. . . каждый из них предполагает обучение, передовой опыт и твердое доверие к технологиям и процессам.

Четыре характеристики беглости ценообразования

Для создания организации с плавным ценообразованием требуются все те же базовые элементы, перечисленные выше, и это абсолютно критически важно в сегодняшней все более динамичной и конкурентной среде розничной торговли. Подобно тому, как научиться водить машину, создание организаций по ценообразованию для решения задач завтрашнего дня не произойдет в одночасье, но, как только это будет выполнено, оно откроет бесконечные дороги возможностей и возможностей для вашей компании.Ниже приведены четыре ключевые области, на которых следует сосредоточиться при разработке организации с плавным ценообразованием:

 1. Стратегия
 2. Люди
 3. Процесс
 4. Технологии
Стратегия:

Свободное ценообразование Организации имеют централизованные стратегии, основанные на данных, которые позволяют достичь целей предприятия. Они используют данные о покупателях, рыночные данные и расширенную аналитику для информирования всех элементов своей стратегии, от классификации ключевых товаров до ценовых ролей по категориям и выбора рекламных акций.У организаций, свободно владеющих ценообразованием, не только есть надежная корпоративная стратегия, они также используют решения и аналитические данные, доступные для оценки других стратегий, и принимают обоснованные решения, учитывающие многочисленные возможности.

Организации, регулирующие ценообразование, никогда не позволяют совокупности неаффилированных торговых стратегий ценообразования вести предприятие в неверном направлении.

Люди:

У организаций, свободно владеющих ценообразованием, есть сильная структура ценообразования, основанная на аналитических и стратегических партнерах, которые обеспечивают соблюдение ценовой стратегии своей компании, используя передовой опыт и доступные инструменты.Они являются экспертами в области повышения качества ценообразования для своей организации и тесно сотрудничают с руководителями и продавцами, чтобы гарантировать, что их организация разрабатывает, принимает и оценивает наиболее оптимальные стратегии для достижения бизнес-целей. Они являются мобильными генераторами ценности для своей организации и играют решающую роль.

Команды ценообразования в организации, свободно работающей с ценообразованием, не тратят свое время вручную на ввод цен, производных от продавца, в простых электронных таблицах.Они не выполняют черных, неаналитических задач. Они являются центром прибыли.

Процесс:

Даже самые лучшие люди и стратегии могут потерпеть неудачу, если процесс не будет оптимальным. Управление имеет решающее значение для успеха любой стратегии, и если в организации нет правильных этапов процесса и измерений, она обязательно потерпит неудачу. Организации с плавным ценообразованием не просто оптимизируют процесс ценообразования для повышения эффективности и более плавного ценообразования — они также вводят строгий процесс для обеспечения того, чтобы их стратегии были приняты, выполнялись и надлежащим образом оценивались.Поскольку научное ценообразование может принести огромную пользу организациям, наиболее эффективные группы по ценообразованию также разрабатывают процессы для увеличения количества цен, которые они могут выполнить.

Технологии:

Как показано в приведенном выше примере с автомобилем, технологии имеют решающее значение для обеспечения плавности ценообразования. Даже самые приспособленные и опытные туристы всегда проиграют машине, автобусу или поезду. Более того, доверие к науке и технологиям имеет решающее значение для свободного владения языком. Сегодняшним водителям удобно, что их тормоза срабатывают, когда они нужны, светофоры работают, а заграждения на железнодорожном переезде их защищают.Они уверены, что их указатель уровня топлива правильный, и что их одометр позволит им соблюдать местные правила.

Свободное ценообразование требует такого же принятия и доверия к технологиям и науке. Организациям необходимо не только принять ведущие доступные цены и аналитику, но им также необходимо внутренне доверять им и включить их в свою новую «нормальную» систему, как это делают водители с GPS и всеми вышеупомянутыми технологиями. Способность повышать качество ценообразования с помощью возможностей искусственного интеллекта чрезвычайно важна, и организации, не применяющие передовые практики и решения, будут отставать.

Создание успешной организации с плавным ценообразованием

Выше приведены лишь несколько примеров того, как функционируют организации, свободно работающие в сфере ценообразования. Как и в случае с автомобилем, никто не доберется до цели в одночасье, а технический прогресс будет и дальше предлагать новые возможности, но не позволяйте совершенству мешать прогрессу. Сосредоточение внимания на вышеуказанных четырех областях и внедрение передовых методов принесет огромную пользу вашей организации и поможет ей конкурировать и процветать в сегодняшней розничной среде.

Чтобы получить дополнительную информацию о свободном ценообразовании, загрузите нашу электронную книгу «Как создать гибкую, перспективную организацию ценообразования с помощью функции ценообразования».

Идеальная конкуренция | Характеристики — анализ | Экономика онлайн

Идеальная конкуренция

Совершенно конкурентный рынок — это гипотетический рынок, на котором конкуренция находится на максимально возможном уровне. Экономисты-неоклассики утверждали, что совершенная конкуренция принесет наилучшие возможные результаты для потребителей и общества.

Основные характеристики

Совершенно конкурентные рынки обладают следующими характеристиками:

 1. Есть совершенное знание, без информационных сбоев или задержек в потоке информации.Знания свободно доступны для всех участников, а это означает, что риск минимален, а роль предпринимателя ограничена.
 2. Учитывая, что производители и потребители обладают совершенными знаниями, предполагается, что они принимают рациональные решения, чтобы максимизировать свои собственные интересы: потребители стремятся максимизировать свою полезность, а производители стремятся максимизировать свою прибыль.
 3. Нет никаких препятствий для входа на рынок или выхода из него.
 4. Фирмы производят однородные, идентичные единицы продукции, не являющиеся брендированными.
 5. Каждая единица затрат, например единицы труда, также однородны.
 6. Ни одна фирма не может влиять на рыночную цену или рыночные условия. Говорят, что единственная фирма покупает цен на , принимая свою цену от всей отрасли. Отдельная фирма не будет повышать цену самостоятельно, учитывая, что она вообще не будет продавать какие-либо товары. Рациональный производитель также не будет снижать цену ниже рыночной при условии, что он может продать все, что производит, по рыночной цене.
 7. На рынке очень много фирм — их невозможно измерить.Это результат отсутствия заграждений для входа.
 8. Нет необходимости в государственном регулировании, кроме как для повышения конкурентоспособности рынков.
 9. Предполагается, что отсутствуют внешние эффекты, то есть внешние затраты или выгоды для третьих сторон, не вовлеченных в сделку.
 10. Фирмы могут получить только нормальных прибылей в долгосрочном периоде, хотя они могут получить ненормальную (сверхнормальную) прибыль в краткосрочном периоде.

Фирма как ценник

Отдельная фирма берет свою цену из отрасли и, следовательно, упоминается как покупатель цены .Отрасль состоит из всех фирм отрасли, и рыночная цена соответствует рыночному спросу и рыночному предложению. Каждая отдельная фирма должна назначать эту цену и не может отклоняться от нее.

Ценник в отрасли ПКПроизводственные затраты и выручкаQPATCAR = MRMCAS DPQ ЕДИНАЯ ФИРМА Индустрия PriceQuantity Авторские права: www.economicsonline.co.uk Ценник Ценник

Равновесие в совершенной конкуренции

В краткосрочном периоде

В условиях совершенной конкуренции фирмы могут получать сверхнормальные прибыли или убытки.
ПК, краткосрочные издержки производства и выручкаQPATCAR = MRMCAS DPQ Авторские права: www.economicsonline.co.ukЦена ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ценообразователь ЕДИНАЯ ФИРМА Ценообразователь Краткосрочный SNP

Однако в долгосрочной перспективе фирмы привлекаются в отрасль, если существующие фирмы получают сверхнормальную прибыль. Это потому, что нет никаких препятствий для входа и потому что есть совершенные знания. Эффект от этого вхождения в отрасль заключается в смещении кривой предложения в отрасли вправо, что приводит к снижению цены до точки, в которой вся сверхнормальная прибыль исчерпывается.Если фирмы несут убытки, они уйдут с рынка, поскольку отсутствуют барьеры для выхода, и это сместит отраслевое предложение влево, что приведет к повышению цен и позволит тем, кто остался на рынке, получить нормальную прибыль.

ПК с длительным сроком эксплуатации Производственные затраты и выручкаQPATCAR = MRMCAS DPQ ОБЫЧНАЯ прибыль в ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ = MRQ1P1P1Q1Цена Авторские права: www.economicsonline.co.uk Индустриальный ценообразователь ЕДИНАЯ ФИРМА Ценник

В долгосрочной перспективе

Сверхнормальная прибыль, получаемая фирмой в краткосрочной перспективе, действует как стимул для выхода новых фирм на рынок, что увеличивает предложение в отрасли, и рыночная цена падает для всех фирм до тех пор, пока не будет получена только нормальная прибыль.

Оценка

Преимущества

Можно утверждать, что совершенная конкуренция принесет следующие выгоды:

 1. Поскольку существует совершенное знание, отсутствует информационная ошибка, и знания распределяются равномерно между всеми участниками.
 2. Нет никаких барьеров для входа на рынок, поэтому существующие фирмы не могут получить монопольную власть.
 3. Получается только нормальная прибыль, поэтому производители просто покрывают альтернативные издержки.
 4. Нет необходимости тратить деньги на рекламу, потому что есть совершенные знания, и фирмы могут продать все, что они могут произвести.Кроме того, продажа небрендовых товаров затрудняет построение эффективной рекламной кампании.
 5. Максимально возможное:

  Излишек потребителя

  Экономическое благополучие

 6. Максимум распределительной и производственной эффективности:

  Равновесие наступит там, где P = MC, следовательно, эффективность распределения.

  В долгосрочной перспективе равновесие наступит на выходе, где MC = ATC, что означает эффективность производства.

 7. У потребителей тоже есть максимальный выбор.

Идеальная конкуренция, эффективность2


Насколько реалистична модель?

Очень немногие рынки или отрасли в реальном мире являются абсолютно конкурентоспособными. Например, насколько однородна продукция реальных фирм, учитывая, что даже самые маленькие фирмы, работающие в сфере производства или услуг, пытаются дифференцировать свой продукт.

Предположение о том, что производители и потребители действуют рационально, ставится под сомнение специалистами по поведенческой экономике, влияние которых за последнее десятилетие возросло.Многочисленные эксперименты показали, что принятие решений часто не соответствует тому, что можно было бы назвать совершенно рациональным. Когда потребители и производители сталкиваются со сложными ситуациями, принятие решений может быть предвзятым и подчиняться практическому «руководству».

Несмотря на то, что это нереально, это все же полезная модель в двух отношениях. Во-первых, многие первичные и товарные рынки, такие как кофе и чай, демонстрируют многие характеристики совершенной конкуренции, такие как количество существующих отдельных производителей и их неспособность влиять на рыночную цену.Во-вторых, для других рынков производства и услуг модель является полезным критерием, с помощью которого экономисты и регулирующие органы могут оценить уровни конкуренции, существующие на реальных рынках.

Проверьте свои знания с помощью викторины

Нажмите «Далее», чтобы запустить тест
Вам разрешено две попытки — обратная связь предоставляется после

каждой попытки ответа.

5 Основные характеристики каждого опциона

На этой странице объясняются пять основных характеристик (или параметров), которые определяют каждый опционный контракт:

Базовый актив

Опцион — это производная ценная бумага, контракт, дающий владельцу (покупателю) опциона право (но не обязанность) купить или продать определенное количество определенного актива.Этот актив называется базовым активом или базовым активом или просто базовым .

Использование и популярность опционов быстро росли в последние десятилетия, и сегодня существует широкий спектр базовых активов, для которых существуют опционы. Возможно, наиболее известными базовыми активами являются отдельные акции (акции компаний, торгуемые на фондовом рынке).

Есть также опционы на различные индексы, такие как S & P500 или VIX (индекс волатильности).Вы также можете торговать опционами на фьючерсы, облигации, процентные ставки, валюты, ETF и многие другие виды активов или экономических переменных.

Вариант колл против опциона пут

Существует два основных типа опционов: опционы колл и опционы пут. Опцион колл дает своему владельцу право купить базовый актив, а опцион пут дает своему владельцу право продать базовый актив.

Начальная цена

Начальная цена — это цена, по которой владелец опциона может купить или продать базовую ценную бумагу , если он решит исполнить опцион .

Цена исполнения опциона является фиксированной и не меняется в течение всего срока действия опциона. Для одного базового актива и одного типа опционов (колл или пут) обычно доступно как минимум несколько разных страйк-цен. Например, для акции, которая в настоящее время торгуется по цене 57, вы можете торговать опционами колл со страйками 50, 55, 60, 65 и т. Д. И опционами пут со страйками 50, 55, 60, 65 и т. Д. Но, конечно, каждый отдельный опцион всегда определена только одна страйк-цена, и, как только она вам принадлежит, вы не можете изменить ее страйк — она ​​фиксированная.

Помните, что страйк опциона отличается от рыночной цены опциона . Рыночная цена опциона — это цена, по которой вы торгуете сам опцион , и она изменяется в течение срока действия опциона по мере изменения спроса и предложения на рынке опционов.

Срок годности

Опции имеют ограниченный срок службы. У каждого опциона есть определенная дата истечения , которая также фиксируется в течение всего срока ее действия, и ничто не может изменить или переместить ее.Если опцион не исполнен до или в дату истечения срока его действия, он становится бесполезным (истекает срок его действия) после этой даты.

Американские и европейские

Различие между американскими и европейскими опционами заключается в том, когда владелец опциона может исполнить опцион . Американский опцион может быть исполнен в течение всего срока его действия, то есть с момента его покупки до момента истечения срока его действия. Напротив, европейский опцион может быть исполнен только в один момент — момент истечения срока его действия.

Это не имеет ничего общего с торговлей обоими типами опционов. Вы можете покупать или продавать американские, а также европейские опционы в любое время в течение срока их действия (когда биржа опционов открыта, если опцион торгуется на бирже).

Помните, что эти термины никак не связаны с географией. Оба типа опционов торгуются во многих местах мира.

Что общего у всех

Есть одна важная черта, которую объединяет все эти пять характеристик каждой опции: все они фиксированы.Ни один из них ни при каких обстоятельствах не может поменяться на этот единственный вариант в течение всей его жизни.

Когда вы покупаете опцион, вы знаете его базовый актив , является ли он колл или пут , его страйк цена , дата истечения , и является ли опцион американский или европейский .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены.